Stutz, Antje
Deutschland
antjestutz@gmx.de
Antje Stutz, "Körper"Kette, Silber oxidiert, lackiert, 2022
Antje Stutz, "Körper" Ansteckschmuck, Silber oxidiert, lackiert, 2022
Antje Stutz, "Endlos" Kette, Silber oxidiert, lackiert, 2022